Chính sách đổi trả

Mọi sản phẩm được phép đổi trả trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận hàng và đáp ứng các điều kiện sau:

  • Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn đầy đủ tem mác hoặc hộp (nếu có).
  • Sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của cửa hàng khiến sản phẩm khách hàng nhận được không đúng như trong đơn hàng.
  • Khách hàng sẽ phải chịu mọi chi phí vận chuyển nếu muốn đổi lại size hoặc mẫu khác, sản phẩm đổi lại sẽ không dược áp dụng bất cứ chính sách giảm giá nào và có giá trị ngang bằng hoặc thấp hơn sản phẩm ban đầu của khách hàng.
  • Lưu ý: Chính sách không áp dụng cho sản phẩm đã giảm giá.