adidas Dame 6 Stone Cold 3:16

Phối màu collab của adidas và “Stone Cold” – đô vật WWE nổi tiếng với câu nói “Austin 3:16”. Nay Dame 6 có một phối màu đen, vàng, xanh đúng tông cùng dòng chữ “Dame 3/16” ở phía trong midsole.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.