adidas Harden Stepback Coral

Stepback trước mặt đối phương cùng mẫu giày mới nhất từ Harden. Harden Stepback chuyên trị các mặt sân khó tính từ indoor đến outdoor.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.