adidas Rose 10 Starwar

Mẫu giày lấy cảm hứng từ tốc độ của một trong những hậu về nhanh và bùng nổ nhất lịch sử NBA: Derrick Rose!

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.