AIR JORDAN 34 – AMBER RISE

Đôi Jordan nhẹ nhất trong lịch sử với thiết kế tinh tế và cực kỳ hiện đại

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.