Jordan 34 Amber Rise

Một trong những mẫu Jordan nhẹ nhất trong lịch sử cùng công nghệ và thiết kế hiện đại.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.