Kobe AD Exodus vàng

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.