Nike Kyrie 6 CNY

Phiên bản hoàn thiện nhất của Nike Kyrie cho đến thời điểm hiện tại với Zoom Turbo cực nảy và thiết kế cao cổ ôm chân.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.