Băng gối/khuỷu tay McDavid Hex® Tuf Knee/Elbow/Shin Pads/Pair

Với hai loại công nghệ cao cấp được nghiên cứu kỹ lưỡng, bộ sản phẩm hỗ trợ này có khả năng bảo vệ chống mỏi căng cơ bắp cực tốt

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.