Nike Air Visi Pro 6 NBK

Cơ bản nhưng cực kỳ đáng tin cậy, mẫu giày Visi Pro huyền thoại đã quay trở lại.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.