Băng Gối Phục Hồi McDavid Recovery Knee Sleeve kèm túi chườm lạnh

Sản phẩm hỗ trợ cao cấp với khả năng làm lạnh cực phù hợp với những chấn thương gối, cùi chỏ cấp tính hay mãn tính

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.